Privacy Policy

Privacy verklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2021 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://warmtediscount.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen  wij via deze privacyverklaring;
• we streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn
1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Contact – doormiddel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
Voor dat doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens gebruiken:
• Naam, Adres en Plaats
• e-mail adres
• IP Adres
• Locatie
• Telefoonnummer
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming
Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.
1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Betalingen
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam, Adres en Plaats
• e-mail adres
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Juridische verplichting
Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.
1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Nieuwsbrieven
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam, Adres en Plaats
• e-mail adres
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming
Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.
1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam, Adres en Plaats
• e-mail adres
• IP Adres
• Locatie
• Bezoekersgedrag
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Juridische verplichting
Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.
1.5 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
• IP Adres
• Locatie
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming
Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 84.

2. Delen met andere partijen
We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:
Verwerkers
Naam: Mollie
Land: Nederland
Doel: Mollie doet betaling
Naam: BerArt
Land: Nederland
Doel: Hosting diensten

3. Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:
• U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
• Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
• Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
• Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
• Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
• Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Een klacht indienen
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactinformatie
Warmtediscount.nl
Bicon Benelux cv
Kanaaldijk 1B
8181 SB Heerde
telefoon: 0657160420
email: info@warmtediscount.nl

Akismet
We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.